Βραβεύσεις Κύπρίας Φιλοξενίας 2020

Βραβεύσεις Κύπρίας Φιλοξενίας 2020

Βραβεία Αγροξενίας - Υφυπουργείου Τουρισμού

Βραβεία Αγροξενίας - Υφυπουργείου Τουρισμού

Βραβεία Αγροξενίας

(12/9/2019) Σε συνεργασία με την εταιρεία Αγροτουρισμού και ασφαλώς το Υφυπουργείο Τουρισμού εξαγγέλονται τα ετήσια βραβεία Αγροξενία.

Σκοπός είναι η επιβράβευση και δημοσιοποίηση βέλτιστων πρακτικών Κύπριας Αγροξενίας.

Η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η ίδια με τα υπόλοιπα βραβεία και η τελετή θα γίνεται μαζί με τις Ετήσιες Βραβεύσεις Κύπριας Φιλοξενίας.