Kύπρια Φιλοξενία

Φορέας Επιβράβευσης

Κύπρια Φιλοξενία: Εμβολιασμός των μέτρων ασφάλειας με αρχές φιλοξενίας

Ανάγκη για κώδικα φιλόξενης παροχής υπηρεσιών.

Τα πρωτόκολλα ασφάλειας και υγείας για αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας γρίπης αποτελούν πλέον μέρος της καθημερινότητας στον τουρισμό. Ο αντίχτυπος των μέτρων στον τρόπο περιποίησης και εξυπηρέτησης των επισκεπτών ενδείκνυται να εξισορροπηθεί με αρχές φιλοξενίας, επιδιώκοντας την αρμονική συνύπαρξη ασφάλειας και ευχαρίστησης των επισκεπτών.

Ο φορέας ‘Κύπρια Φιλοξενία’ παρουσιάζει τις βασικές αρχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη.

1. Ο στρατηγικός ανασχεδιασμός της τουριστικής εμπειρίας, υπό τις παρούσες συνθήκες, οφείλει να συνεχίζει να εδράζεται στον πλήρη σεβασμό των ανθρώπων και της επιθυμίας τους για ευχάριστες και ανέμελες διακοπές. Η ασφάλεια, η υγεία και τα αυξημένα μέτρα προστασίας για αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας γρίπης οφείλουν να ενεργούν ενισχυτικά προς όφελος επισκεπτών και προσωπικού.

2. Η παροχή ελκυστικών ανέσεων και ποιοτικών υπηρεσιών παραμένουν η απόλυτη προσήλωση. Οι αναγκαίες προσαρμογές για διασφάλιση της δημόσιας υγείας και ασφάλειας φέρνουν διαφοροποιήσεις στον τρόπο εξυπηρέτησης. Απαιτούνται έξυπνες και ελαστικές λειτουργικές ρυθμίσεις παροχής υπηρεσιών που αφορούν διαζευκτικούς χώρους, χρόνους και τρόπους εξυπηρέτησης, διασφαλίζοντας στο μέγιστο άνεση, περιποίηση και απόλαυση των πελατών.

3. Η εικόνα που εκπέμπεται από τους ανθρώπους, τους χώρους και τις υπηρεσίες αντικατοπτρίζει το επίπεδο και την ποιότητα διακοπών. Οι υγειονομικές ρυθμίσεις για ένα καθαρό, υγιές και φιλικό περιβάλλον να βρίσκονται σε αρμονική συνύπαρξη με την αναμενόμενη, εκ μέρους των επισκεπτών, εικόνα που αναμένει σε μια τουριστική επιχείρηση.

4. Tα μέτρα και οι ρυθμίσεις αναπόφευκτα θα επιφέρουν επιπλέον κόστη, ενώ παράλληλα η μείωση των διατιθέμενων θέσεων να επιφέρει μείωση εισοδημάτων. Αναμένεται να μην υπάρξει μετακύληση προς τους πελάτες του κόστους συμμόρφωσης, αντί αυτού τα νέα δεδομένα να αξιοποιηθούν για νέες προσεγγίσεις και ευκαιρίες εξυπηρέτησης. Η πεμπτουσία της φιλοξενίας είναι η διατήρηση φιλικού και εγκάρδιου κλίματος κατά την εξυπηρέτηση και συναναστροφή.

5. Η διατήρηση της αναγκαίας φυσικής απόστασης αναδιαμορφώνει την ανταλλαγή εγκάρδιων και φιλικών συναισθημάτων αξιοποιώντας άριστη λεκτική και μη-λεκτική επικοινωνία, με ζεστή ματιά, με ευγενικές κινήσεις, με εγκάρδιες φιλοφρονήσεις, με αυξημένη ενσυναίσθηση.

Η διαχείριση της υπάρχουσας κατάστασης προϋποθέτει διαμόρφωση ενός κώδικα φιλοξενίας και φιλόξενης εξυπηρέτησης, εστιασμένου στους τρόπους και μεθόδους ψηλής φιλοξενίας, υπό συνθήκες αυξημένων μέτρων ασφάλειας και υγείας και με βάση τις ανωτέρω παραμέτρους.

Οι υγειονομικές απαιτήσεις οφείλουν να εξισορροπηθούν με τις αρχές και αξίες της κύπριας φιλοξενίας θέτοντας γερά θεμέλια να καταστεί η χώρα ποιοτικότερος τουριστικός προορισμός προς όφελος επιχειρηματιών, προσωπικού και επισκεπτών, προς όφελος της χώρας.

Πόλυς Καλλής,

Εκ μέρους του Δ.Σ. Κύπρια Φιλοξενία

12/5/2020

Πως η φιλοξενία αντιμετωπίζει την εμπορευματοποίηση των ξενοδοχειακών κλινών.

Ο φορέας 'Κύπρια Φιλοξενία' υποστηρίζει τους σχεδιασμούς του υφυπουργείου τουρισμού για ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών και επαναφορά των αρχών και αξιών της αυθεντικής φιλοξενίας. Η επιδιωκόμενη στρατηγική αναπροσαρμογή, πέρα του ότι είναι επαγγελματικά ενδεδειγμένη, αποτελεί κυριότερα την ορθότερη απάντηση στην οικονομική πρόκληση για απεξάρτηση του τουριστικού ρεύματος από τις διακυμάνσεις των τιμών.

Οι ξενοδόχοι, ως οι κύριοι πάροχοι τουριστικών κλινών, είναι αναγκασμένοι σε μεγάλο βαθμό να εμπορεύονται με τους νόμους της αγοράς. Η ενοικίαση ξενοδοχειακών δωματίων είναι μια εμπορική πράξη, όπου συνήθως καθορίζεται από την προσφορά και ζήτηση. Πράγματι, όπου η διάθεση δωματίων αφορά την ενοικίαση χώρου διαμονής, συνδυασμένης με μέσης ποιότητας υπηρεσιών διατροφής ή αναψυχής, εκεί η μάχη δίδεται, αναπόφευκτα, στο επίπεδο έκπτωσης ή άλλων προωθητικών μέτρων, όπως δωρεάν μέρες, δωρεάν άτομα κοκ. Σε μια ακατάστατη διεθνή αγορά, οι φτηνοί προορισμοί έχουν το πάνω χέρι.

Ποιοτικός τουρισμός, όμως, σημαίνει ουσιώδη απεξάρτηση, στο ψηλότερο δυνατό βαθμό των πληροτήτων, από την εμπορική αξία του καταλύματος. Η ελκυστικότητα και πληρότητα των καταλυμάτων επηρεάζεται ασφαλώς από την ποιότητα των υποδομών, κυριότερα όμως ενισχύεται από την συναισθηματική αξία των διακοπών, που οικοδομείται στην εγκάρδια, άψογη και ανώτερης στάθμης παροχή υπηρεσιών, συνδυασμένης με αυθεντική, μοναδική και ιδιαίτερης ταυτότητας φιλοξενία.

Η Κύπρος, ως κατεξοχήν προορισμός ψηλής φιλοξενίας, οφείλει να αναδείξει με στρατηγική πλέον προσέγγιση, και όχι αποσπασματικά, το ψηλό επίπεδο υποδομής, εντός και εκτός ξενοδοχείων, την ελκυστικότητα των φυσικών πόρων της και την ιστορικότητα της, όπως εν πολλοίς ήδη γίνεται. Κυριότερο όμως είναι η ανάδειξη, καλλιέργεια και κεφαλαιοποίηση της ιδιαιτερότητας των ανθρώπων, των θετικών στοιχείων της κουλτούρας, με απώτερο στόχο η τουριστική άφιξη και διαμονή να μετατραπεί σε ολοκληρωμένη, αξέχαστη, συναισθηματική εμπειρία.

Αυτό θα ήταν το υπέρτατο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αυτό θα ήταν η απαρχή για επαναφορά του ντόπιού πληθυσμού στα τουριστικά επαγγέλματα, αυτό θα ήταν το εναρκτήριο λάκτισμα για καθιέρωση σαν προορισμός αυθεντικής και μοναδικής κυπριακής εμπειρίας!

Πόλυς Καλλής

(Πρόεδρος Κύπριας Φιλοξενίας)